085-9023884 Info@gerjac.nl

Om het machinepark verder te verduurzamen hebben wij ervoor gekozen om de standaard of reguliere diesel te vervangen door een schonere variant. Wij hebben gezocht naar een middenweg: direct de emissie beperken, maar wel op een manier die ook economisch haalbaar is. Logisch, een investering in het milieu moet simpelweg ook economisch duurzaam zijn. In overleg met Den Hartog in Groot Ammers hebben we besloten om met alle voertuigen over te stappen op een geavanceerde blend diesel met een aandeel hoge kwaliteit biodiesel. Hierin is gemiddeld 10 procent van de fossiele diesel vervangen door hernieuwbare biodiesel. Deze is niet gemaakt uit omstreden voedselgewassen, maar uit reststromen zoals gebruikt plantaardig frituurvet. Dat maakt de brandstof écht duurzaam. Met deze Xtra Green Diesel zetten wij stappen om het aandeel biodiesel steeds verder te vergroten. Zo is met dit product uiteindelijk een CO2-reductie tot 27 procent over het gehele wagenpark mogelijk.